Ndinaona okalamba akuphika ndi kudya mphaka
Anandipempha kuti ndidye ndipo iye anakana