Kodi ndingatani ndi mwana yemwe ali ndi zododometsa?