Nchifukwa chiyani kuwonjezeka kwa hormone ya mimba pang'onopang'ono?